Lewandowski Gradek Lewandowska - Spółka radców prawnych

Prawnicy Kancelarii Lewandowski Gradek Lewandowska doradzają we wszystkich sprawach z zakresu ochrony dóbr niematerialnych, zarówno polskim jak i zagranicznym podmiotom gospodarczym, oraz wszelkim innym osobom tworzącym i chcącym chronić te dobra.
Prawnicy Kancelarii podchodzą do potrzeb każdego Klienta w sposób indywidualny i kompleksowy, co umożliwia uwzględnienie celów osobistych oraz biznesowych Klienta, a co za tym idzie pozwala świadczyć rzetelne usługi prawne najwyższej jakości. Uważamy, że połączenie wiedzy i doświadczenia prawników Kancelarii Lewandowski Gradek Lewandowska oraz współpracujących z Kancelarią rzeczników patentowych, doradców podatkowych, biegłych sądowym, tłumaczy przysięgłych, firm badawczych gwarantuje obsługę prawną na najwyższym poziomie. Zapraszamy: http://www.lgl-iplaw.pl/


Lewandowski Gradek Lewandowska sp. p. Radców Prawnych
Mokotowska 41/2B
00-551 Warszawa
tel. 500 114 991