Oaza | Leczenie lekomanii

Leki, przepisywane najczęściej w celach psychoterapeutycznych, pewnego dnia mogą okazać się niezbędne do codziennego funkcjonowania. Ich nadużywanie prowadzić może do utraty zdrowia, a przedawkowanie – do utraty życia. Ośrodek odwykowy OAZA w Choceniu to placówka, która oferuje m.in. leczenie lekomanii. Pod okiem wyspecjalizowanych terapeutów podejmowana jest próba rzucenia nałogu. Wykorzystuje się do tego metody terapii poznawczo-behawioralnej. Pacjenci oprócz tego chodzą na spotkania grup wsparcia. W zależności od przypadku leczenie jest zamknięte (stacjonarne, całodobowe) lub ambulatoryjne (doraźne).


Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Oaza
Ługowiska 1
87-850 Choceń
tel. 54 233 70 70